පාඩු ලබන ආයතන රජයෙන් ඉවත් කල යුතුයි

කවුරු විරුද්ධ වුණත් පාඩු ලබන ආයතන රජයේ පීඩනයෙන් ඉවත් කරගත යුතු බව තමාගේ අදහස යැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

Read more

අයවැයෙන් මහාමාර්ගවලට සල්ලි වෙන්කිරීම මවාපෑමක්ද

මෙවර අයවැයෙන් මහා මාර්ග වලට මිලියන පන්දාහක් වෙන්කර ඇත්තේ මවාපෑමකට දැයි රත්නපුර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ගාමිණී වලේබොඩ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රශ්න

Read more

’’ඔබ තුමාලගෙ අය රෑට රෑට මගේ ළඟ’’

ඔබ තුමාලගේ සමහර අය මම රෑට රෑට හම්බ වෙනවා” යැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතා සමගි ජන

Read more

අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට

ලබන වසර සඳහා වන අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනවා. ඒ, මෙරට 77 වැනි අයවැය ලේඛනය ලෙසින්. මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති

Read more