වත්තල පෙගසස් රීෆ් හෝටලයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවරට ආයතනික කාර්ය මණ්ඩල සඳහාම වෙන්වූ සංගීතමය වෙරළ ක්‍රීඩා සැණකෙළියක්

වත්තල පෙගසස් රීෆ් හෝටලය විසින් ඒකාකාරී දින චර්යාවකට හුරුවූ කාර්යාලීය සේවා කාර්යය මණ්ඩල සඳහා ක්‍රීඩාශීලීත්වයෙන් පිරිපුන් සදාමතකයේ රැඳෙන විනෝදාත්මක අස්වැසිල්ලක්

Read more

දැන්වීම්කරණ ක්ෂේත්‍රයේ නවමානයන් සොයායන්නට ශ්‍රී ලාංකීය නිර්මාණශීලී සන්නිවේදකයන් සවිබලගන්වන Four A’s Advertising Festival සූදානම්

Accredited Advertising Agencies Association (4A’s) දැන්වීම් ආයතන සාමූහිකය විසින් ශ්‍රී ලාංකීය දැන්වීම් ක්ෂේත්‍ර වෘත්තිකයන්ගේ වෘත්තීය කුසලතා ජාත්‍යන්තර තරගකාරී වෙළෙඳපොළට ගැලපෙන

Read more

GFlock විලාසිතා ගාල්ලටත් දැන්

එකම සන්නාමයක් යට‍තේ ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්තම නිමි ඇදුම් ප්‍රදර්ශනාගාරයන් පවත්වාගෙන යන පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනූ GFlock සිය ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් කටයුතු පූළුල්

Read more