නප්‍රිය නළු සූර්යයාට ලැබුනු Birthday Surprise එක

ජනප්‍රිය නළුවෙක් වගේම ගායකයෙක් වෙන සූ‍ර්‍යයා දයාරුවන්ගේ උපන්දිනය පසුගියදා තිබුණා.

මෙවර සූර්‍යයා ඔහුගේ උපන්දිනය සැමරුවේ රූගත කිරීමක් අතරවාරයේ.

පහත දැක්වෙන්නේ ඒ ඡායාරූප.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *