සංචාරක යුවළ ගමන් ගත් මෝටර් රථයට වල් අලි ප්‍රහාරයක්

මෙරට සංචාරයක් සඳහා පැමිණ සිටි ඉතාලි ජාතික කාන්තාවක් සහ ඉතාලි ජාතික පිරිමි පුද්ගලයකු ගමන්ගත් කාර් රථයකට රන්දෙණිගල ප්නිගල ප්‍රදේශයේ දී වල් අලියකු පහරදී ඔවුන්ගමන්ගත් කාර් රථය පෙරලා දමා ඇතැයි කීර්තිබණ්ඩාරපුර පොලිසිය පවසයි.

වල් අලි ප්‍රහාරයෙන් කාර් රථයට අලාභානි සිදුවී ඇතත් එහි ගමන් ගත් ඉතාලි ජාතික යුවලට කිසිදු හානියක් සිදු වී නොමැති බව ප්‍රදේශයේ උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවැසීය.

ඉතාලි ජාතික යුවළ ඇල්ල ප්‍රදේශයේ සිරි නරඹන්න නරඹා එම ප්‍රදේශයේ සිට මහනුවර දෙසට කාර් රථයෙන් ගමන් කරමින් සිටිය අතරවාරයේ වන අලියකු මාර්ගය ටපැමිණ ඇති අයුරු දැකකාර් රථය නතර කරගෙන සිට ඇතැයිපොලිසිය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *