ඩීසල් මිල අඩු වුවද බස් ගාස්තු එලෙසමයි

ඩීසල් මිල අඩු වුවද බස් ගාස්තු අඩුකිරීමට හැකියාවක් නොමැති බව බස් සංගම් පවසයි.

ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා සඳහන් කළේ, සැලකිය යුතු මට්ටමේ ඩීසල් මිලෙහි අඩුවීමක් සිදුව නොමැති බැවින් බස් ගාස්තු අඩුකළ නොහැකි බවය.

ඊයේ (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් අඩුකිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවර ගනු ලැබීය.

ලංකා IOC සමාගම ද ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් අඩුකළ අතර ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 420ක් වේ.

ඩීසල් මිලෙහි අඩුවීම සමග බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුවන්නේ ද යන්න ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතාගෙන් විමසීමක් කළේය.

“බස් ගාස්තු සංශෝධනය වෙනකොට ඩීසල් මිල තිබුණේ රුපියල් 430කට. ඊට පස්සේ රුපියල් 15ක් අඩු කළා. එහිදි 1.5 වෙනසක් ඇති වුණා. ඊට පස්සේ නැවත රුපියල් 15කින් වැඩිවෙලා තියෙනවා. දැනට අපි භාවිතා කළේ ඩීසල් රුපියල් 430යි. ඒ වෙලවේ කිසිදු ආකාරයක සංශෝධනයකට ගියේ නෑ. රුපියල් 10ක් නැවත වරක් අඩු කරලා තියෙනවා. රුපියල් 420යි දැන් ලීටරය. නමුත් බස් ගාස්තුවට මෙය බලපාන්නේ නෑ. මොකද බලපෑමක් වෙන්නේ ප්‍රතිශතයක් විදියට 1.2 වගේ ප්‍රතිශතයක්. නමුත් බස් ගාස්තුවල ඉන්ධනවලට බලපෑමේ ප්‍රතිශතය 04%ක් සිදුවිය යුතුයි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ රුපියල් 10ක් අඩුවීම තුළ කිසිදු බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුවන්නේ නෑ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *