ලංකාව රුසියාව පස්සේ යයි – තෙල් අරගෙන ‘ලෝකයෙන්ම ඉල්ලන් කන්න’ ලැහැස්තියි

ශ්‍රී ලංකාව සිය ආනයන වියදම අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම සඳහා නව ලංසුවකින් රුසියාවෙන් ඉන්ධන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව සොයා බලමින් සිටින බව දැනගන්නට ඇත.

ඒ අනුව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ (CPC) යෝජනාවක් මත, භාණ්ඩාගාරය මිලදී ගැනීම සඳහා ඉදිරියට යාමට රුසියාවට පනවා ඇති සම්බාධකවල ඇඟවුම් සොයා බැලීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් උපදෙස් ලබාගෙන ඇති බව පැවසේ.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජයනාත් කොළඹගේ සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතට තහවුරු කර තිබුණේ භාණ්ඩාගාරය මිලදී ගැනීම් ඉදිරියට ගෙන යාමේ හැකියාව සොයා බැලීම සඳහා අමාත්‍යාංශය අමතා ඇති බවයි.

රුසියාව සහ යුක්රේනය අතර පවතින ගැටුම් හේතුවෙන් ඇතැම් රටවලට රුසියාවේ අපනයනය අඩු වී ඇති බැවින් අඩු මිලට ඉන්ධන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ.

භාණ්ඩාගාර නිලධාරියෙකු පැවසුවේ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිෂ්කාශන ලැබුණු පසුව පමණක් මෙම යෝජනාව ඉදිරියට ගෙන යන බවයි.

ඉන්ධන ආනයන බිල්පත් ගෙවීමේදී ශ්‍රී ලංකාව දිගින් දිගටම දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *