ඇමැතිකමින් යන්න කී ‘රාජපක්ෂ පුතුන්ට’ බැසිල් කළ දේ

පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයාත්, අගමැතිවරයාත් බැසිල්ට පණිවුඩ යවමින් කියා තිබුණේ වහාම මුදල් ඇමැති ධුරයෙන් ඉවත් වීමට කටයුතු කරන්න යැයි කියාය.

නමුත් බැසිල් ඊට කැමැති නොවීය. බැසිල් කීවේ තමන් කිසිසේත්ම මුදල් ඇමැති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් නැතැයි කියාය.

එම පිළිතුර ලැබීමෙන් පසු රාජපක්ෂ පවුලේ ඥාති පුතුන් දෙදෙනකුද බැසිල් හමුවී මුදල් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වන ලෙස දැනුම් දීමට පියවර ගෙන තිබිණි.

ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයාට ලබාදුන් පිළිතුරම මෙම ඥාති පුතුන් දෙදෙනාටද ලබාදුන් බැසිල් වහාම ඔවුන් හරවා යැවීමටද පියවර ගත්තේය.

මේ යටතේ බැසිල් ඉවත් කොට අර්බුදය සමතයකට පත්කර ගැනීම සඳහා කළ යුතු දේ පිළිබඳ අගමැතිවරයාත්, ජනාධිපතිවරයාත් අතර අදහස් හුවමාරුවක් සිදුවිය.

එහිදී යෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් වූ අතර අවසානයේදී තීන්දු වූයේ මුළු කැබිනට් මණ්ඩලයම ඉල්ලා අස්වීමටත්, ඉන් අනතුරුව රාජපක්ෂවරුන්ගෙන් තොර කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත්කිරීම හරහා බැසිල් මුදල් ඇමැතිකමෙන් ඉවත් කිරීමටත්ය.

කැබිනට් මණ්ඩලයම අස්වී ඇත්තේ ඒ අනුවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *