ශ්‍රීලන්කන් ගුවන් යානයක් හදිස්සියේම ගොඩබස්සයි

කොළඹ සිට චෙන්නායි දක්වා පියාසර කළ UL 121 දරණ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් යානයක් තාක්ෂණික දෝෂයකට ලක්වී තිබේ.

ඒ හේතුවෙන් එම යානය චෙන්නායිහි හදිසි ගොඩබෑමක් සිදු කර තිබේ.

යානයේ හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතියේ ඇතිවූ කාර්මික දෝෂයක් මීට හේතුවූ බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *