ඉලෝන් මස්ක්ගෙන් කිරුල ගැලවෙයි

නැවත වරක් ඉලෝන් මසක් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයන් අතර දෙවැනි ස්ථානයට පත්ව තිබේ.ඉලෝන් මස්ක් පසු කරමින් ලුවී වටාන් මවු සමාගම වන එල්වීඑම්එච් හි සභාපති මෙන්ම එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වූ බර්නාර්ඩ් ආර්නොල්ට් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වී ඇත.

ඉලෝන් මසක් ට්විටර් සමාගම මිලදී ගැනීමේ දින සිට මේ දක්වා ටෙස්ලා සමාගමේ කොටස් අගය සියයට 28 කින් පහත වැටීම හේතුවෙන් ඉලෝන් මසක් සහ බර්නාර්ඩ් ආර්නොල්ට් අතර ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ස්ථානයට තරඟයක් ආරම්භ වී තිබේ.මීට පෙරද කිහිපවතාවක් බර්නාර්ඩ් ආර්නොල්ට් ඉලෝන් මස්ක් පසුකරමින් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වූ නමුත් ඉලෝන් මස්ක් සාර්ථකව ඔහුව පසුකරමින් එම අවස්ථා කිහිපයේදී නැවත වරක් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වීමට සමත් විය.

මෙම අවස්ථාවේ ඉලෝන් මස්ක්ගේ ධනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.5 කින් පහත යමින් ඔහුගේ මුළු වත්කම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 176.8 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති අතර බර්නාර්ඩ් ආර්නොල්ට්ගේ ගේ ධනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.7 කින් ඉහළ යමින් ඔහුගේ මුළු වත්කම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 188.6 ක් වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *